Kesäkodin käyttötilastoa

Aukioloaika on ollut yleensä kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Lomalaisia on vuosien saatossa käynyt seuraavasti:

1925–1929    100-150 vierailijaa kesässä (arvioitu, ei tilastoa)
1930–1943    200-400 vierailijaa kesässä (arvioitu, ei tilastoa)
1945–1954    2 767 vierailijaa yhteensä (tilastoitu)
1955–1964    3 582 vierailijaa yhteensä (tilastoitu)
1965–1974    4 631 vierailijaa yhteensä (tilastoitu)
1975–1984    3 532 vierailijaa yhteensä (tilastoitu)
1985–1994    1 567 vierailijaa yhteensä (tilastoitu)

Pääosa käyttäjistä on ollut äitejä ja lapsia. Vuosien myötä mukaan ovat tulleet perheen, eläkeläis- ja vanhusryhmät, mielenterveyspolitaat ja kehitysvammaiset. Kaikki ovat saaneet Kallioniemessä virkistävän loman puitteet.

Erilaisille järjestöille on voitu tarjota mukavat olosuhteet kurssien ja kokousten järjestämiseen. Viime vuosina ovat muutamat Helsingin koulujen luokkaretket löytäneet osoitteen Kallioniemestä.

Kaikille ryhmille on Kallioniemi tarjonnut kohtuuhintaisen lomanviettomahdollisuuden.