Yhteistyötä ja tukijoita

Yhteistyötä ja tukijoita

Yhdistys on tavoitteidensa saavuttamisessa saanut tukea yhteiskunnalta ja monilta yhteisöiltä.

Ensimmäinen valtionapu saatiin 1928, jolloin Hilda Seppälän aloitteesta valtion talousarvioon tuli 10 000 markkaa Kallioniemen avustamiseksi. V. 1938 Anni Huotarin aloitteesta saatiin vuosittainen määräraha äitien kesävirkistyksestä huolehtiville yhdistyksille, ja siitä Kallioniemikin sai osansa.

Myöhemmin yhdistys sai tukea Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista rakennusmenoihin ja toimintakuluihin. RAY:n avustusvarojen jakoperusteet ovat vuosien varrella muuttuneet, ja viime vuosikymmeninä sitä on
Helsingin kaupungilta on saatu halpakorkoisia lainoja, avustusmäärärahat kodin laajentamiseen, vanhusten lomauttamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen.

Vuonna 1951 Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys perusti yhdessä muiden lomakotien kanssa Äitien Lomahuoltojärjestön ja on siitä lähtien ollut mukana liiton toiminnassa.

Vuonna 1980 liiton nimi muutettiin Lomakotien Liitto ry:ksi. Liitto on tukenut yhdistyksiään neuvontatoiminnalla niin rakennustoiminnassa kuin järjestötyössä. Lomakotien Liiton kautta on kanavoitunut Raha-automaattiyhdistyksen avustusvarojen jako yhdistyksille.

Merkittävää tukea on antanut v. 1951 sosiaalisten järjestöjen perustama kahvilayhtiö URSULA Oy, jonka perustajaosakas yhdistys edelleen on.

Osuusliike Elanto on monin eri tavoin vuosien kuluessa tukenut kesäkodin toimintaa.

Yhteistoiminta Helsingin Ensikodin, Käpyrinteen Vanhainkodin, Sos.dem. Naisliiton, Paperiliiton ym. kanssa toi lisää lomakodin käyttäjiä ja maksajia. Samalla tehtiin tunnetuksi kesäkodin toimintaa ja sen palveluita.

Epävirallinen yhdistys “Kallioniemen Ystävät” on toiminut ilman kirjoitettua toimintasuunnitelmaa järjestäen mahdollisuuksien mukaan erilaista varainhankintaa kodin hyväksi.