Nimenmuutos ja uudet säännöt

Lomakotien Liiton suosituksesta 8.3.84 hyväksyttiin uusiksi säännöiksi liiton esittelemät mallisäännöt. Samalla hyväksyttiin yhdistyksen nimeksi KESÄKOTI KALLIONIEMI.

Uusien sääntöjen mukainen tarkoituspykälä muuttui seuraavaksi:
“Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Kesäkoti Kallioniemen toimintaa. Tehdä tunnetuksi lomanvieton terveydellistä merkitystä ja edistää lomanviettomahdollisuuksien järjestämistä. Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen harjoittama lomatoiminta on kaikille avoin.”